Udržitelnost projektu

Po skončení projektu budou obě univerzity ve svém vzdělávání nadále využívat účinky společného vzdělávání činnosti (včetně nových vzdělávacích modulů, e-learningu, výukového technického vybavení).

Dobyl akademickými pracovníky budou vzdělávací kompetence v této oblasti pomáhat vzdělávat ostatní specialisté v této oblasti. Trvalá bude také spolupráce s institucemi podpora projektu.

Trvalým výsledkem projektu na obou stranách hranice je pokračování společného vzdělávání studentů v na základě programu vyvinutého partnery za účasti institucí trhu práce. Unikátní, specializovaný program rozvíjející kompetence a dovednosti studentů v oblasti energetické řízení a rozvoj nízkouhlíkové ekonomiky přispějí ke zvýšení úrovně zaměstnávání absolventů v pohraničí a zvrátit migrační trendy.

Cíle projektu jsou v souladu se statutárními cíli velkých partnerů vzdělávací zkušenost. Stabilní finanční situace zaručuje pokračování cílů společného projektu nejméně 5 let po jeho dokončení (výnosy z ministerských dotací, vlastní výnosy). Obě univerzity mít akreditace, které zaručují pokračování ve vzdělávání.