NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM PRŮMYSL AUTOMOBILOVÝ, STAVEBNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH