Příručka

Příručka „NÍZKOUHLÍKOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V SOUVISLOSTI S ROZVOJEM PRŮMYSL AUTOMOBILOVÝ, STAVEBNICTVÍ A CESTOVNÍ RUCH“

Wersja polska – pobierz

Wersja czeska – pobierz

Wersja angielska – pobierz

Příručka připravená v rámci prvního vydání projektu „NÍZKOEMISNÍ EKONOMIKA V ČESKO-POLSKÉM PŘÍHRANIČÍ – VYBRANÁ VÝCHODISKA“