Konferenční panel

Konferenční panel

Srdečně Vás zveme k účasti na konferenčním panelu, který se bude konat 29. března 2023 od 13:00 do 16:00 hodin v prostorách pobočky Cieszyn Akademie WSB.

Konferenční panel „Energetický management a nízkouhlíkové hospodářství v polsko-českém pohraničí“

13:00 – 13:10 Registrace účastníků panelu

13:10 – 13:20 Přivítání účastníků projektovým manažerem, informace o realizovaném projektu.
Docent Bohumil Horák, Dr. Lukasz Wróblewski, Prof. AWSB

13:20 – 13:40 Znečištění ovzduší v Polsku a České republice – socioekonomické problémy
Katarzyna Tobór-Osadnik, PhD, Prof. PS

13:40 – 14:00 Emise CO2 a dekarbonizace v Polsku a České republice
Bożena Gajdzik, Ph.D., Prof. PS

14:00 – 14:20 Udržitelný rozvoj ve světle encykliky Laudato si‘
P. Dr. Michał Borda

14:20 – 14:40 I Přestávka na kávu – diskuse v kuloárech

14:40 – 15:00 Vodíkové technologie v nízkoemisní dopravě
Doc. Bohumil Horák

15:00 – 15:20 Klimatický summit COP 27 a greenwashing
Kamila Ciszewska (online prezentace)

15:20 – 15:30 Shrnutí panelu – předání certifikátů

15:30 – 16:00 Druhá přestávka na kávu – diskuse v zákulisí

Panel je realizován v rámci projektu „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v česko-polském příhraničí II“. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

You may also like...