Letní škola – první den. 27.09.2021

Přeshraniční letní škola Akademie AWSB věnovaná problematice energetického managementu a nízkouhlíkového hospodářství v polsko-českém pohraničí byla oficiálně zahájena. Dne 27. září 2021 v hotelu Mercure v Cieszyně zahájil Dr. Lukasz Wrólewski, profesor AWSB, společně se svým českým partnerem, profesorem Bohumilem Horákem (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava), pátou přeshraniční letní školu na téma „Energetický management a nízkouhlíkové hospodářství“.

Akce, která se koná v Cieszyně od 27.9.2021 do 1.10.2021, se koná v rámci projektu „Praktický vzdělávací program pro pracovníky rozvíjející nízkouhlíkové hospodářství v pohraničí II“. Vzhledem k současné epidemické situaci se letošní letní škola koná v hybridní formě (stacionární a online). První den si studenti mohli mimo jiné vyslechnout přednášku profesora Sergia Lousady (Univerzita Madeira, Portugalsko), zúčastnit se posterové sekce a seznámit se s konstrukcí elektromobilu Kaipan, který je dílem studentů z Technické univerzity Ostrava. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

You may also like...