Letní škola – den třetí. 29.09.2021

Přeshraniční letní škola WSB Academy v polovině. Ve středu 29. září účastníci navštívili město Bielsko-Biała.

Nejprve si studenti na radnici vyslechli velmi zajímavou prezentaci pracovníků radnice o hospodaření s energií ve městě. V bazénu Aqua pak ředitel zařízení hovořil o provozu systému tepelného čerpadla na ohřev vody v bazénech.

Dále paní Patrycja Płonka (Sdružení obcí polské sítě „Energie Cités“ ) hovořila o projektu BBike, který zavedl systém bezobslužných půjčoven jízdních kol ve městě.

Následovala procházka po městě po stopách „zelené a modré infrastruktury“. Během procházky paní Płonka hovořila mimo jiné o strategii adaptace města Bielsko-Biała na změnu klimatu. Účastníci měli také možnost seznámit se s prvky zelenomodré infrastruktury (např. květinové louky, zelené střechy), které mají zvýšit odolnost města vůči již lokálně pozorovaným negativním dopadům změny klimatu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

You may also like...