Czyste Pogranicze Aktualności

Spotkanie partnerów projektu

W dniu 14 lipca 2023 odbyło się kolejne spotkanie partnerów realizujących polsko-czeski projekt „Praktyczny program kształcenia kadr rozwijających gospodarkę niskoemisyjną na pograniczu II”.

Panel konferencyjny

Panel konferencyjny „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

Panel konferencyjny

29 marca 2023 w godz. 13:00 – 16:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB odbył się panel konferencyjny „Zarządzanie energią oraz gospodarka niskoemisyjna na pograniczu polsko-czeskim”

Panel energetyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w Panelu Konferencyjnym, który odbędzie się 29 marca 2023 w godz. 13:00 – 16:00 w Wydziale Zamiejscowym w Cieszynie Akademii WSB